Mo tai khoan chung khoan VPBank Securities

EBIT là một chỉ tiêu tài chính cực kỳ hữu ích và khi bạn muốn đánh giá lợi nhuận của 1 doanh nghiệp.

EBIT là gì?

EBIT là viết tắt của Earnings Before Interest and Tax, hay Lợi nhuận trước lãi vay và thuế. EBIT được tính theo công thức = Lợi nhuận sau thuế + Thuế TNDN + Chi phí lãi vay.

EBIT có gì nghĩa trong phân tích doanh nghiệp như thế nào?

  • Giúp tập trung vào khả năng tạo ra thu nhập từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp.
  • Giúp xem xét khả năng doanh nghiệp kiểm soát các loại chi phí ra sao?
  • Giúp xem xét hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận như thế nào khi không phải lo lắng về thuế và lãi vay? Liệu doanh nghiệp có tạo ra thu nhập đủ để sinh lời, trả nợ và tài trợ cho các hoạt động khác đang diễn ra hay không?

EBIT khác gì với EBITDA?

  • EBITDA = EBIT + Khấu hao

    EBITDA cũng là một chỉ tiêu được sử dụng rộng rãi để phân tích tính hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. EBITDA là viết tắt của Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, hay Lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao. EBITDA = Lợi nhuận sau thuế + Thuế TNDN + Chi phí lãi vay + Khấu hao hay EBITDA = EBIT + Khấu hao.

Mo tai khoan chung khoan VPBank Securities

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây