Kho sách nói

“Với chiếc USB 64GB này chứa 160 cuốn sách nói, gồm 80 cuốn sách hay nhất mọi thời đại về…