Bộ tài liệu “Đào tạo kỹ năng”

Bộ tài liệu “Đào tạo kỹ năng” này gồm:

» 01. Kỹ năng quản lí về thời gian

» 02. Kỹ năng quản lí sự thay đổi

» 03. Kỹ năng kiểm tra

» 04. Kỹ năng lập kế hoạch

» 05. Kỹ năng huấn luyện

» 06. Kỹ năng giao tiếp

» 07. Kỹ năng quản lí theo quy trình

» 08. Kỹ năng quản lí theo mục tiêu

» 09. Kỹ năng quản lí hồ sơ

» 10. Kỹ năng tuyển dụng

» 11. Kỹ năng làm việc nhóm

» 12. Kỹ năng ra quyết định

» 13. Kỹ năng đánh giá công việc

» 14. Kỹ năng động viên nhân viên

» 15. Kỹ năng điều hành cuộc họp

» 16. Kỹ năng quản lý xung đột

» 17. Kỹ năng giao việc – ủy quyền

» 18. Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống

» 19. Kỹ năng thuyết phục

» 20. Kỹ năng xây dựng và thực hiện

» 21. Kỹ năng quản trị chiến lược

» 22. Kỹ năng tổ chức công việc

» 23. Kỹ năng quản trị thông tin

» 24. Kỹ năng đàm phán

» 25. Kỹ năng thuyết trình

MBAz.Net - Blog chuyên về MBA

Tải Ngay: USB 80 Audio Book sách nói kinh điển hay nhất mọi thời đại.

Tặng 80 cuốn sách nói hay nhất mọi thời đại

HOSTING siêu tốc NÊN dùng. Blog MBAz.Net cũng đang dùng!

Khuyến mãi hosting siêu tốc

Add Comment